Tag Archives: Giá đất Đồng Nai

Bảng giá đất Đồng Nai năm 2013

Bảng giá đất Đồng Nai năm 2013 Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013. Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực: Đất đai Ngày ban hành: 19/12/2012 Ngày có hiệu lực: 01/01/2013 Hiệu lực: Còn hiệu …

xem thêm