Bảng giá đất Đồng Nai năm 2013

Bảng giá đất Đồng Nai năm 2013

Quyết định số 76/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2013.

Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực:Đất đai
Ngày ban hành:19/12/2012
Ngày có hiệu lực:01/01/2013
Hiệu lực:Còn hiệu lực
Ngày đăng Công báo:18/02/2013
Số trang:1
Số Công báo:13 + 14

Tải file bảng giá đất Đồng Nai tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *